Historie

Het verhaal begint in 1978. In die jaren besloot de overheid tot experimenten met een buurtbus voor gebieden die anders van openbaar vervoer verstoken zouden blijven. Het moest gaan om landelijke gebieden van beperkte grootte met minstens 1000 inwoners, en verder de aanwezigheid van een buurtbuscomité en chauffeurs.

De gemeente Staphorst greep de mogelijkheid aan om mee te doen, IJhorst en Punthorst werden aangemeld. Want in vroeger dagen kwam de EDS bus nog wel in IJhorst, maar die tijden waren voorbij.

Ook reed er nog de DVM ‘marktbus’, maar alleen op donderdag. Van De Wijk via De Stapel en Bloemberg (Poortman), dan over de Reest rechtsaf naar IJhorst, en vervolgens via De Wijk naar Meppel.

Op 18 mei 1978 werd in ’t Vosje een openbare vergadering gehouden waarbij de mogelijkheid van een buurtbus besproken werd. Een enquête werd rond gestuurd waarin ook vrijwillige chauffeurs werden gevraagd om de bus te bemannen. Ook kon men een gewenste route aangeven.

In januari 1979 werd een voorlopig comité gevormd waarin zitting hadden:
de heer A. de Jong namens de gemeente, de heer T. van Maanen,
mevrouw D. Botter als afgevaardigde van de Bond van Plattelandsvrouwen,
de heer J. Zomer namens de bejaarden, en twee raadsleden.

Vele jaren tot voorjaar 2017 is de heer van Beek voorzitter geweest. Het huidige comité bestaat uit 6 personen, onder voorzitterschap van de heer Zeelenberg.

De zaak ging aan het rollen, en op 18 augustus werd de buurtbus IJhorst geïntroduceerd tijdens de Oranjefeesten. De bus met twee passagiers vormde een onderdeel van de traditionele optocht van de Oranjevereniging. Comité en chauffeurs liepen er achter. Die eerste buurtbus was van DVM (Drentse Vervoer Maatschappij).

Een paar reizigers aantallen uit de begintijd in 1979:

september 64
october 54
november210
december165


In die begintijd liep de route van De Wijk via IJhorst naar Staphorst. In deze plaatsen kon de reiziger dan overstappen op de lijnbus. Later reed de buurtbus naar het ziekenhuis, tot de concessie van lijn 46. In 1980 werd de route uitgebreid naar de Punthorst voor het vervoer van scholieren. In 1988 werd de route veranderd in een uurdienst naar Meppel, en terug via De Wijk, zodat reizigers niet meer hoefden over te stappen op deze veelgebruikte route. Deze wijziging sloeg aan, het aantal passagiers groeide.

Er waren intussen meer buurtbusprojecten opgezet, en voorjaar 1989 werd in IJhorst de miljoenste buurtbuspassagier voor Overijssel gehuldigd. Door de introductie van de OV kaart voor scholieren werd de buurtbus ook door deze groep ontdekt. In juni 1993 kon buurtbus IJhorst de 100.000ste passagier verwelkomen: mevr De Haas uit IJhorst.

In de loop der jaren veranderde wel een aantal malen de vervoerder: van DVM naar Arriva, Connexion en nu Syntus.

Maar het enthousiasme van de vrijwilligers op de bus veranderde niet. Er zijn altijd voldoende chauffeurs en het overnemen van elkaars ritten verloopt soepel. Men is trots om passagiers te mogen vervoeren. Ook vinden er soms leuke en warme gesprekken plaats tussen de chauffeur en de passagiers.

De passagiers waarderen de buurtbus enorm, het aantal passagiers is hoog te noemen, jaarlijks worden nu tussen de 12.000 en 15.000 passagiers vervoerd.

De 200.000ste passagier werd verwelkomd in oktober 1998, in september 2005 was mevr. Staalduinen uit IJhorst de 300.000ste. In februari 2012 was mevr. Botter-Gortemaker uit de Wijk de 400.000ste passagier. Destijds in 1979 was zij een van de initiatiefnemers van het buurtbusproject, en zij is ook nog een tijdje chauffeur geweest!

In februari 2003 kreeg de Buurtbus IJhorst een bijzonder geschenk. Mevr. Boverhof – Haveman schonk een bushokje, dat geplaatst werd aan de Julianaweg in De Wijk bij zorgcentrum Dunninghe. En daar staat het nog steeds, zij het dat het in de loop der tijd verhuisde naar de overkant van de straat.

In augustus 2012 werd Syntus de vervoerder, en kreeg Buurtbus IJhorst de beschikking over een Renault bus. Deze bus werd in augustus 2015 ingeruild voor een Mercedes, nog steeds van Syntus.

Voorjaar 2016 was Buurtbus IJhorst genomineerd voor de Staphorster Vrijwiligerspluim vanwege vele jaren trouwe inzet. Helaas viel de eerste prijs niet bij ons, maar er was alle reden om op de vergadering deze nominatie te vieren met een speciale taart, met op de afbeelding van de bus de tekst: “Pluim voor alle vrijwilligers van de Buurtbus IJhorst e.o…! Dank voor jullie inzet, al 37 jaar !!”